Our Products

Pills - Generic pharmaceuticals

Naša kompanija

Teva Serbia, deo je vodeće svetske  farmaceutske generičke kompanije TEVA  Pharmaceutical Industries Ltd.

Sa sedištem u Beogradu, Teva Serbia zapošljava tim stručnjaka odgovornih za prodaju i marketing na tržištu Srbije i donosi novu energiju sinergističkim nastupom sa stručnjacima iz zdravstvenog sistema kao i udruženjima pacijenata.

Posvećeni tim kompanije TEVA Serbia uspešno koristi globalnu snagu jedne od vodećih farmaceutskih kompanija u svetu -TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., da širokom broju pacijenata u Srbiji obezbedi dostupnost najsavremenijih, visokokvalitetnih generičkih lekova pristupačnih cena.

Naš cilj je razvoj i uspostavljanje kvalitetnog poslovnog odnosa sa celokupnom stručnom zajednicom koja uključuje lekare primarne zdravstvene zaštite, lekare specijaliste, farmaceute, veledrogerije i apoteke. Jedinstvenost i uspešnost deo su naše poslovne strategije, a posebna pažnja poklanja se kontinuiranoj izgradnji i razvoju odnosa sa širom zajednicom, državnim institucijama i pacijentima.

Teva Serbia trenutno u potfoliju ima 47 molekula i 87 oblika u 6 farmakoterapijskih oblasti: neurologiji, reumatologiji, infektologiji, onkologiji, kardiologiji i alergologiji. Kako je PLIVA kao članica Teva grupe na tržištu Srbije prisutna dugi niz godina, Teva Serbia na ovom tržištu vrši plasman proizvoda iz PLIVINOG portfolija.

Direktorka tržišta - Lidija Marušić Rako, Mr Ph

Lidija Marušić Rako imenovana je za Direktorku predstavništva Teva Serbia u februaru 2011.godine.
Njena odgovornost je poslovanje na tržištu Srbije što podrazumeva registraciju, marketing, komercijalne i prodajne aktivnosti. Teva Serbia je članica EMIA regije i posluje u okviru dela Jugoistočna Evropa.
Lidija Marušić Rako po profesiji je magistar farmacije i diplomirala je 1983. godine  na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.
 
Veliko iskustvo u farmaceustkoj industriji koje traje punih 28 godina sticala je u kompanijama Upjon, Yusafarm – Pharmacia Corporation i Hemofarmu  na različitim pozicijama, direktora prodaje, direktora predstavništva, direktora marketinga i pomoćnika izvršnog potpredsednika za marketing i prodaju na svim tržištima poslovanja Hemofarma.