Teva u svetu

Teva Serbia
Americas Europe Japan & South Korea EMIA-APAC EMIA-APAC EMIA-APAC

Teva Severna Amerika ima preko 6.000 zaposlenih na lokacijama širom SAD, Kanade i Portorika. Jedan od šest propisanih lekova u SAD i jedan od sedam propisanih lekova u Kanadi je Tevin proizvod. Poslovna jedinica- Tevina filijala u Latinskoj Americi ditribuira široku ponudu proizvoda u mnogim zemljama regiona. Najveća tržišta u regionu su Brazil, Meksiko, Kolumbija i Argetina. Glavni proizvodni pogoni TEVE za Latinsku Ameriku smešteni su u Meksiku, Čileu, Argentini i Peruu.

Teva Azija odgovorna je za komercijalne i prodajne aktivnosti u Japanu, Kini, Indiji i drugim zemljama Azije.

EMIA je jedinica u okviru Teva grupe koja koordinira komercijalne aktivnosti u Istočnoj Evropi, Izraelu, Srednjem Istoku i Africi. Sedište za EMIA regiju je u Izraelu, a predstavnici EMIA-e koji se nalaze u celom regionu nadziru sve aktivnosti u marketingu, registraciji, logistici i distribuciji proizvoda. Predstavnici EMIA-e obavezali su se da će održavati i razvijati dobre i korisne odnose sa lokalnim zajednicama te da će ostvariti i održati profitabilni rast na svim tržištima.

Teva Phramaceuticals Europa B.V komercijalni je deo Teva Phramaceutical Industries koja je odgovorna za poslovanje drugog po veličini tržišta unutar Teve koje je ostvarilo 94 milijarde $ u 2010. godini. Teva Europa ima 13.000 zapolsenih u 24 zemlje članice EU kao i u Norveškoj i Švajcarskoj. Nakon akvizicije Rathiopharm-a Teva Evropa postala je vodeća farmaceutska generička kompanija u Evropi. Teva Evropa specijalizovana je za razvoj, proizvodnju i marketing velikog broja generičkih, inovativnih i brendiranih lekova kao i bioloških generičkih lekova i aktivnih farmaceutskih supstanci (API).