Teva-Innovation, Teva-Tradition

​Politika kvaliteta

Tokom celokupnog razvoja leka, prati se kvalitet svih procesa koji su uključeni u proizvodnju istog. Za svaki proizvod možemo da obezbedimo relevantne podatke koji svedoče o kvalitetu leka.
Prate se najnoviji trendovi iz područja farmaceutske tehnologije i radi se u skladu sa najsavremenijim standardima dobre laboratorijske prakse (GLP), dobre kliničke prakse (GCP) i dobre proizvođačke prakse (GMP).

 

 

Farmakovigilanca (PHV)

Bezbednost i zdravlje pacijenata predstavljaju jedan od najvažnijih ciljeva i težnji firme Teva Serbia. U skladu sa tim, organizovali smo sistem farmakovigilance na način koji nam omogućava da pratimo pojavu neželjenih dejstava tako da preventivno delujemo na iste.
 
 
Bilo koji lek bez obzira koliko je bezbedan i efikasan, ponekad može dovesti do pojave neželjenih dejstava. Takva neželjena dejstva su uglavnom minimalna, ali i pored toga neophodno je da pacijenti i lekari  budu o svemu obavešteni.
 
 
Farmakovigilancni tim kompanije Teva Serbia, predstavljaju svi zaposleni u kompaniji, jer su nam pacijenti najvažniji, a poverenje pacijenata najveća vrednost.
 
Osoba odgovorna za farmakovigilancu
Mr ph. Tamara Batrićević
tamara.batricevic@teva.rs

Reakcija na lek